Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Doanh nghiệp

Các ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh

( 2014-04-21)

STT

Ngành

Số lượng

CCHN

Người đứng CCHN

VBPQ

Ghi chú

1

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

01

Người đứng đầu tổ chức: giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp không có ủy quyền)

Hoặc Cá nhân làm việc tại doanh ngiệp (trong trường hợp  được người đứng đầu tổ chức ủy quyền.)

Khoản 3 Điều 154 Luật số 36/2009/QH12 của Quốc hội: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/06/2009.

 

 

2

Dịch vụ kiểm toán

05

 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 

-          Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty.

-          >= 02 thành viên góp vốn.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

 

 Công ty hợp danh: 

-          Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty 

-          >= 02 thành viên hợp danh.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Điều 21 Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12, ngày 29/03/2011.

 

 Chi nhánhcủa doanh nghiệp kiểm toán: 

-          2 CCHN (Giám đốc chi nhánh: 1CCHN).

-          2 kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

 

 

 

 

 

 Doanh nghiệp tư nhân: 

-          Chủ DNTN đồng thời là giám đốc có CCHN.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

 

 

 

3

Dịch vụ kế toán

02

 Giám đốc doanh nghiệp.

 Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

 Điều 41 Nghị định

129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. 

 Điều 2 Thông tư

72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

 

 Có thể sử dụng CCHN kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp để đăng  ký kinh doanh dịch vụ kế toán. 

 Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đăng ký kinh doanh theo 1 trong các loại hình doanh nghiệp sau: -        Doanh nghiệp tư nhân. -        Công ty TNHH.

-     Công ty hợp danh

4

Giám sát thi công xây dựng công trình

01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 87 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003. 

 

5

Khảo sát xây dựng

01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp. 

Khoản 1c Điều 49 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003. 

 

 

6

Thiết kế xây

dựng công trình

01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Khoản 1c Điều 56 Luật Xây dựng 16/2003/QH11, ngày 10/12/2003. 

 

 

7

Dịch vụ môi giới bất động sản

>= 01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp. 

Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, ngày

29/06/2006

 Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch BĐS (trừ dịch vụ định giá

BĐS): >=02 chứng chỉ môi giới BĐS.

 Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ sàn giao dịch

BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

 Dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch

BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

 Dịch vụ môi giới BĐS, dịch vụ định giá BĐS, dịch vụ sàn giao dịch

BĐS: 02 chứng chỉ môi giới BĐS, 02 chứng chỉ định giá BĐS.

 

8

Dịch vụ định giá b ất động sản

>= 02

9

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

>= 02

CCHN

môi giới. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản.

 

 

10

Dịch vụ đấu giá BĐS

01

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Điều 16 Nghị định

17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. 

 

11

Dịch vụ làm thủ tục thuế

02

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp 

Khoản 4b Điều 20 Luật Quản lý thuế, ngày 29/11/2006.

Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, ngày 19/07/2012

Đại lý hải quanthực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

12

Dịch vụ thẩm định giá

03

 Công ty TNHH 1 thành viên:

-          Chủ sở hữu doanh nghiệp.

-          Người đại diện theo pháp luật,

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

-          02 thành viên góp vốn.

-          Người đại diện theo pháp luật,

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

 Công ty hợp danh: 

-          02 thành viên hợp danh.

-          Người đại diện theo pháp luật,

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

 Doanh nghiệp tư nhân:

-          Chủ doanh nghiệp tư nhân.

-          Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

-          Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

 Công ty cổ phần phải có: 

-          02 cổ đông sáng lập.

-          Người đại diện theo pháp luật,

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Điều 38, 39 Luật Giá

11/2012/QH13 ngày

20/06/2012

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

-          Phần vốn góp của

thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. 

-          Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp 

 

 Chi nhánhdoanh nghiệp thẩm định giá: 02 thẩm định viên về giá, trong đó Giám đốc chi nhánh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá đã thành lập chi nhánh đó. 

 

 

 

 

của công ty cổ phần là thẩm định viên.

-Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

 

 

 

13

Hành nghề dược

01

Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp. 

 Điều 14 NĐ

79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược ngày 09/08/2006.  Điều 11 Luật Dược ngày 14/06/2005

 

14

Sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

02

 Chứng chỉ sản xuất của: cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.

 Chứng chỉ kiểm nghiệm của: cá nhân làm việc tại doanh nghiệp. 

Điều 38 Pháp lệnh Thú y  ngày 12/05/2004

 

15

Kinh doanh thuốc thú y,

chế phẩm

sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

02

 Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.  

 Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.  

 

Điều 39 Pháp lệnh Thú y ngày 12/05/2004

 

16

Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo  vệ thực vật

01

Cá nhân giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp.  

Điều 7, Điều 9 Nghị định

58/2002/ NĐ-CP ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ

 

 

 

 

 

thực vật, ngày 03/03/2002. 

 

17

Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp.  

Điều 3 Quyết định số

91/2002/QĐ-CP của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

 

18

Hoạt động xông hơi, khử trùng

01

Cá nhân làm việc tại doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 3 Quyết định:

89 /2007/QĐ-BNN, ngày 01/11/2007, Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

 

19

Bệnh viện

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

Điều 23 Thông tư

41/2011/TT-BYT, ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký.

 

20

Phòng khám đa khoa

01

Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa.

Điều 24 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011, Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký.

 

21

Phòng khám chuyên khoa

01

Người giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa. 

Điều 25 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp

Chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng

 

 

 

 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

khám đăng ký.

 

22

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền.

Điều 26 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

23

Nhà hộ sinh

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh.

Điều 28 Thông tư

41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

24

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám chẩn đoán hình ảnh.

Điều 29 Thông tư

41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

25

Phòng xét nghiệm 

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm.

Điều 30 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

26

Cơ sở dịch vụ tiêm

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Điều 31 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

27

Cơ sở dịch vụ  chăm sóc sức khỏe tại nhà 

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ  chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Điều 33 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

28

Cơ sở dịch vụ kính thuốc 

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ kính thuốc. 

Điều 34 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày

14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

29

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

01

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Điều 35 Thông tư

41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011; Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

30

Dịch vụ bán đấu giá tài sản 

01

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. 

Điều 16 Nghị định

17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

 

 

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ