Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Doanh nghiệp

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

( 2014-04-09)

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp.

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là Chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên là cá nhân) hoặc Thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của Doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các Thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của Doanh nghiệp tư nhân.

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân cho Khách hàng có nhu cầu với những công việc sau đây:

 • Tư vấn những vấn đề cần thiết cho việc chuyển đổi trước khi tiến hành.

 • Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ chuyển đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh.

 • Đại diện Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi chuyển đổi.

 • Tiến hành thủ tục đổi lại Con dấu cho doanh nghiệp.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ