Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Đầu tư

Dịch vụ thành lập Công ty liên doanh

( 2014-04-09)

Thủ tục thành lập Công ty liên doanh

Các nhà đầu tư có thể thành lập Công ty liên doanh để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Văn phòng luật sư An Phước tư vấn cho các nhà đầu tư trong việc thành lập Công ty liên doanh tại Việt Nam như sau:

  • Tư vấn lĩnh vực đầu tư được phép thành lập Công ty liên doanh.

  • Tư vấn điều kiện cần đáp ứng để thành lập Công ty liên doanh tại Việt Nam.

  • Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty liên doanh.

  • Tư vấn trình tự, thủ tục và hồ sơ thành lập Công ty liên doanh.

  • Tư vấn các tài liệu mà Nhà đầu tư cần chuẩn bị để thành lập Công ty liên doanh.

  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư; hồ sơ đăng ký thành lập Công ty liên doanh; Hợp đồng liên doanh.

  • Thay mặt Nhà đầu tư tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký thành lập Công ty liên doanh tại Cơ quan quản lý đầu tư.

  • Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

  • Thay mặt Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty liên doanh.

  • Tiến hành thủ tục khắc dấu cho Công ty liên doanh theo quy định.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ