Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài

( 2014-04-28)

Trước khi triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trước khi triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được cấp sẽ là căn cứ để Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận thu được về nước và đưa lao động sang nước ngoài để thực hiện dự án.
 
Văn phòng luật sư An Phước tư vấn cho Khách hàng trong việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài như sau:
 
 - Tư vấn điều kiện cần đáp ứng để đầu tư ra nước ngoài.
 - Tư vấn thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 - Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 - Tư vấn thiết lập những nội dung của dự án đầu tư ra nước ngoài phù hợp với kế hoạch kinh doanh.
 - Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 - Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 - Đại diện Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 - Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 - Đại diện nhận Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thay cho Nhà đầu tư.
      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ