Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Đầu tư

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

( 2014-04-09)

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

  • Tư vấn thủ tục và hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

  • Tư vấn chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

  • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

  • Đại diện nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tới Cơ quan quản lý đầu tư.

  • Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh thay cho Nhà đầu tư.

  • Thay mặt Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ