Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Đầu tư

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư

( 2014-04-09)

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư và tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan quản lý đầu tư.

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Việt Nam cho Nhà đầu tư nước ngoài như sau:

 • Tư vấn về lĩnh vực đầu tư có điều kiện và điều kiện đầu tư.

 • Tư vấn thủ tục đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định.

 • Tư vấn lựa chọn loại hình Công ty cần thành lập và những nội dung liên quan.

 • Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty liên doanh hoặc thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.

 • Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Đại diện nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tới Cơ quan quản lý đầu tư.

 • Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thay mặt Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan quản lý đầu tư.

 • Tiến hành thủ tục khắc dấu cho Công ty liên doanh, Công ty 100 vốn nước ngoài.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ