Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Lao động

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động

( 2014-04-21)

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động, soạn thảo quy định về quản trị nhân sự

- Tư vấn xây dựng chế độ chính sách lao động cho doanh nghiệp.

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động; tư vấn sửa đổi hợp đồng lao động, đặc biệt là các hợp đồng mẫu dành cho các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.

- Tư vấn soạn thảo các cam kết của người lao động đối với doanh nghiệp: cam kết bảo mật thông tin, thỏa thuận không cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh.

- Tư vấn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

- Tư vấn xây dựng quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng.

- Tư vấn xây dựng nội quy của công ty và thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý lao động.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động và quản trị nhân sự

VPLS An Phước có đội ngũ luật sư tư vấn chuyên sâu về tư vấn luật lao động và quản trị nhân sự, có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về tư vấn xây dựng quy chế lao động, chế độ chính sách nhân sự.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn xây dựng quy chế lao động.

 

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ