Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Y tế

Dịch vụ xin Giấy phép thành lập và hoạt động Bệnh viện (Phòng khám)

( 2014-06-22)

Quý khách dự định thành lập Bệnh viện (Phòng khám) tư nhân để khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam?

Dịch vụ xin Giấy phép thành lập và hoạt động Bệnh viện (Phòng khám)

 

Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp Dịch vụ xin Giấy phép thành lập và hoạt động Bênh viện (Phòng khám) tư nhân để hoạt động tại Việt Nam như sau:

 

Công việc chuẩn bị, tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập Bệnh Viện:

1.      Công việc tư vấn:

a.       Tư vấn tổng thể các vấn đề, nội dung liên quan đến việc xin Giấy phép hoạt động của Bệnh viện;

b.      Cung cấp thông tin văn bản pháp luật và tư vấn cụ thể về các hạng mục, thành phần tài liệu, giấy phép con trong Bộ Hồ sơ xin giấy phép hoạt động của Bệnh viện, bao gồm các hạng mục sau:

 i.      Quy định của pháp luật thiết kế, thi công, hoàn công hệ thống cơ sở hạ tầng;

 ii.      Quy định của pháp luật về hệ thống phòng cháy chữa cháy;

 iii.      Quy định của pháp luật về môi trường của Bệnh viện;

 iv.      Quy định của pháp luật về công nghệ, bức xạ trong Bệnh viện;

 v.      Nhân sự, Hồ sơ nhân sự của Bệnh viện;

 vi.      Cơ cấu tổ chức Bệnh viện;

 vii.      Quản trị Bệnh viện;

viii.      Các quy định của pháp luật ngành y tế có liên quan đến việc xin Giấy phép hoạt động Bệnh viện;

c.       Hỗ trợ Khách hàng thực hiện các đầu mục Công việc mà Khách hàng tự mình thực hiện;

d.      Tư vấn cho Khách hàng khi Khách hàng thuê các đối tác thực hiện các công việc liên quan đến việc xin Giấy phép hoạt động Bệnh viện để đảm bảo có lợi và an toàn cho Khách hàng:

i.               Tư vấn về đối tác;

ii.               Tư vấn về giá;

iii.               Tư vấn về Hồ sơ, giấy tờ;

iv.               Kiểm tra, rà roát về Hồ sơ, Hợp đồng dịch vụ;

v.               Đưa ra khuyến nghị;

2.      Công việc tổng hợp, kiểm tra, rà soát công việc đã triển khai và đầu mục Hồ sơ:

a.       Phân loại Công việc VPLS thực hiện, Khách hàng thực hiện đảm bảo việc xin Giấy phép thuận lợi và hiệu quả;

b.      Kiểm tra các đầu mục công việc Khách hàng thực hiện, góp ý và phối hợp sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp quy định pháp luật;

3.      Công việc soạn thảo, phối hợp soạn thảo hoặc thẩm tra cácVăn bản:

a.       Soạn thảo các văn bản, nội quy, quy chế trong Công ty, Bệnh viện:

i.      Quy chế làm việc của HĐQT;

ii.      Quy chế làm việc BGĐ;

iii.      Quy chế về chức năng, nhiệm vụ các phòng ban;

iv.      Nội quy lao động, Quy trình xử lý kỷ luật; Quy chế về bồi thường thiệt hại;

v.      Quy định về phân quyền, bổ nhiệm;

vi.      Các bộ Hợp đồng lao động cho Bác sỹ, chức danh y tế, chức danh quản lý;

vii.      Hồ sơ quản lý, theo dõi PCCC;

b.      Soạn thảo, phối hợp soạn thảo hoặc thẩm tra các Hợp đồng liên quan đến đầu mục Hồ sơ giấy phép:

i.      Hợp đồng thuê nhà làm trụ sở;

ii.      Hợp đồng thuê thiết kế, xây dựng công trình;

iii.      Hợp đồng xây dựng DTM;

iv.      Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác;

v.      Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại;

vi.      Hợp đồng về giặt là;

vii.      Hợp đồng hợp tác chuyên môn y tế;

viii.      Hợp đồng mua trang thiết bị y tế;

ix.      Các Hợp đồng kinh tế khác phát sinh trong quá trình xin Giấy phép hoạt động Bệnh viện;

c.       Soạn thảo các văn bản để xin giấy phép hoạt động Bệnh viện:

i.      Hồ sơ xin giấy phép hoạt động của Bệnh viện;

ii.      Soạn thảo Điều lệ Bệnh viện;

iii.      Phối hợp soạn thảo Phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến;

iv.      Phối hợp soạn thảo các Quy chế chuyên môn của BV;

v.      Phối hợp soạn thảo Danh mục kỹ thuật mà Bệnh viện sẽ triển khai;

vi.      Phối hợp soạn thảo Danh mục viện phí;

vii.      Phối hợp soạn thảo Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế;

viii.      Soạn thảo các Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện;

ix.      Phối hợp soạn thảo danh mục thuốc của BV;

d.      Tổng hợp Hồ sơ xin Giấy phép và các tài liệu chứng minh đủ điều kiện;

4.      Tư vấn, hỗ trợ Khách hàng khi làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xin giấy phép;

5.      Phối hợp Khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin Giấy phép hoạt động Bệnh viện (nếu có).

 

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý Khách!

Trân trọng./.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ