Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Doanh nghiệp

Đối tượng được quyền thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp

( 2014-04-21)

Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định các đối tượng được quyền thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh nghiệp, bạn hãy xem mình có thuộc đối tượng này không nhé:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

* Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ trường hợp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

 

Lưu ý:

Tổ chức phải là pháp nhân, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

 

Thật đen đủi, vì một lý do khách quan hoặc chủ quan, bạn rơi vào đối tượng không được thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Tính sao đây? Cơ hội vẫn còn cho bạn thực hiện việc kinh doanh của mình. Bạn không cần phải thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp nào cả, bạn có thể mua cổ phần hoặc vốn góp của một công ty nào đó có lĩnh vực kinh doanh giống như dự định của bạn. Hãy xem bạn có thuộc đối tượng có quyền mua cổ phần hay phần vốn góp công ty không nhé:

* Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, trừ trường hợp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ngoài ra, để biết rõ hơn về đối tượng thành lập, quản lý, góp vốn doanh nghiệp, bạn cần tham khảo thêm một số văn bản pháp luật như Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Luật Cán bộ, công chức 2008, Luật Phòng chống tham nhũng 2005,...

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ