Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Dân sự - thương mại

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

( 2013-06-24)

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho Khách hàng có nhu cầu với nội dung như sau:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
  • Tra cứu sơ bộ mẫu nhãn hiệu dự kiến bảo hộ của Khách hàng.
  • Tiến hành phân nhóm hàng hoá, dịch vụ xin bảo hộ cho nhãn hiệu.
  • Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo quy định.
  • Đại diện Khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu được bảo hộ trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho Khách hàng có nhu cầu với nội dung như sau:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
  • Tra cứu sơ bộ mẫu nhãn hiệu dự kiến bảo hộ của Khách hàng.
  • Tiến hành phân nhóm hàng hoá, dịch vụ xin bảo hộ cho nhãn hiệu.
  • Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo quy định.
  • Đại diện Khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ