LAO ĐỘNG

2020/12/11

Dịch vụ tư vấn, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép lao động cho Khách hàng với những nội dung công việc như sau: 1. Tư vấn trước khi tiến hành xin cấp Giấy phép:  - Tư vấn thủ tục thông báo tuyển dụng lao động là...

2020/12/11

Quy định chế độ thai sản

I- ĐIỀU HIỆN HƯỞNG: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Lao động nữ mang thai; - Lao động nữ sinh con; - Người lao động nhận nuôi con dưới bốn tháng tuổi; - Người lao động đặt vòng tránh...

2020/12/11

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động, soạn thảo quy định về quản trị nhân sự - Tư vấn xây dựng chế độ chính sách lao động cho doanh nghiệp. - Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động; tư vấn sửa đổi hợp đồng lao động, đặc biệt là các hợp...

2020/12/11

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp phải sử dụng người lao động và cần phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội,… Để vững tâm trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh...