Tranh tụng dân sự

2020/12/14

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự, thương mại

( Chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự tải về tại đây : 24_2004_QH11 ) 1. Người có quyền kháng cáo: (Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự)   - Đương sự, người đại diện hợp pháp của họ   - Cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự) 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án ly hôn

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (vụ án hôn nhân và gia đình): 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản....