DÂN SỰ – THƯƠNG MẠI

2020/12/11

Dịch vụ thu hồi nợ

VPLS An Phước cung cấp dịch vụ thu hồi nợ cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm cùng mối quan hệ rộng của mình, VPLS An phước sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý khách trên cơ sở pháp luật. Dịch vụ thu hồi nợ...

2020/12/11

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch để quản lý hàng hoá cần đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, doanh nghiệp sẽ được cấp một Mã...

2020/12/11

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép bán hàng đa cấp

Tư vấn xin giấy phép bán hàng đa cấp Doanh nghiệp dự định tổ chức phân phối hàng hoá của mình theo hình thức bán hàng đa cấp cần tiến hành Giấy phép bán hàng đa cấp trước khi thực hiện. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức bán hàng đa...

2020/12/11

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cơ quan có...

2020/12/11

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho Khách hàng có nhu cầu với nội dung như sau: Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tra cứu sơ bộ mẫu nhãn hiệu...