QUẢNG CÁO

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn, thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Luật Quảng cáo 2012, Thủ tục , Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn được quy định như sau:   I. Hồ sơ thông báo: 1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi...