DOANH NGHIỆP

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn, thành lập doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CÔNG TY TRỌN GÓI Nhằm hỗ trợ Quý khách bước đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp, Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất. Văn phòng Luật sư...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp trọn gói cho Quý khách bao gồm:  - Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trước khi thực hiện.  - Soạn thảo Hồ sơ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp....

2020/12/12

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI Nhằm hỗ trợ Quý khách thực hiện thay đổi các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất và...

2020/12/12

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI Nhằm hỗ trợ Quý khách thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp hình thức kinh doanh của mình, Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với thời gian nhanh nhất và chi phí...

2020/12/12

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Dịch vụ tư vấn và giải thể doanh nghiệp, giải thể Công ty Văn phòng luật sư An Phước tư vấn cho Khách hàng trong việc thực hiện thủ tục giải thể công ty nhằm hỗ trợ rút ngắn thời gian hoàn thành. Những nội dung tư vấn của Chúng...

2020/12/12

Dịch vụ hợp nhất Công ty

Dịch vụ tư vấn và hợp nhất Công ty Hai hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp...