VĂN BẢN QPPL

Luật số 100/2015/QH13 Bộ luật Hình sự (Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

2024/01/19

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí)
Lĩnh vực Hình sự
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 27/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao V/v hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

Công văn số 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016 của Tòa án nhân dân tối cao V/v áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 do Quốc hội ban hành thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra Hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Công văn 148/TANDTC-PC ngày 12/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao V/v triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

Công văn 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao V/v áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội

Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 do Chính phủ ban hành về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/03/2018 do Chính phủ ban hành về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 do Hội đồng thẩm phán ban hành về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Công văn 196/TANDTC-PC ngày 04/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao V/v áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 do Hội đồng thẩm phán ban hành về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP ngày 25/10/2019 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự

Công văn 9827/VPCP-CN ngày 29/10/2019 của Văn phòng Chính phủ V/v hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm TTATGT

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 do Hội đồng thẩm phán ban hành về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ

Công văn 1557/VKSNDTC-V1 ngày 20/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao V/v Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các điều 347,348 và 349 BLHS

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 do Hội đồng thẩm phán ban hành sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 do Hội đồng thẩm phán ban hành hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 332 Lương Thế Vinh, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà HHB, KĐTM Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.223.779

Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 408, Đơn nguyên 1, Tòa nhà F4, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266