Lao động

2020/12/14

Tư vấn thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Văn phòng Luật sư An phước tư vấn thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:   Bước 1:Lập báo cáo, giải trình nhu cầu lao động nước ngoài gửi đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và xin văn bản cho phép được sử...

2020/12/14

Quy định chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG: 1- Thế nào là tai nạn lao động (TNLĐ): -   Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; -   Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ)); -  Trên...

2020/12/14

Quy định chế độ ốm đau

I-  ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  - Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. - Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế. * Lưu ý: Trường...

2020/12/14

Thẩm quyền ký kết Hợp đồng lao động trong Công ty

Hỏi: Công ty của tôi là Công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày tại Công ty. Trong trường hợp này, cho tôi...