TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

I. NHỮNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 28 Luật tố tụng hành chính): 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực...

2020/12/14

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo 2012, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được quy định như sau:   1. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn...

2020/12/14

Điều kiện thực hiện quảng cáo

Theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo, điều kiện thực hiện việc quảng cáo được quy định như sau:   1. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Quảng cáo cho các loại sản...

2020/12/14

Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.     So với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 có 10 điểm mới cơ bản được điều chỉnh, đặc...

2020/12/14

Quy trình đầu thầu theo Luật đấu thầu

I. Phần lập kế hoạch đấu thầu Nội dung Văn bản pháp luật liên quan I Lập kế hoạch đấu thầu Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Căn cứ để lập kế hoạch, nội dung gói thầu thẩm định và trình phê duyệt theo Điều 9-10-11-12 Nghị định85/2009/NĐ-CP Giai đoạn...

2020/12/14

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hình sự

( Chi tiết bộ luật Tố tụng hình sự tại đây: 19/2003/QH11 ) ( Mẫu đơn kháng cáo tham khảo ) 1.Những người có quyền kháng cáo: (Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự) - Bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ. - Người bị hại và người đại diện hợp pháp của...