HỢP ĐỒNG

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:  -...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện và quản lý Hợp đồng

Văn phòng luật sư An Phước hân hạnh cung cấp tới Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng. Nội dung dịch vụ này của Chúng tôi như sau: 1. Phương thức cung cấp dịch vụ:  Tư vấn pháp luật liên quan tới lĩnh vực...