Dân sự – thương mại

2020/12/14

Quy định về hồ sơ hải quan khi nhập khẩu ô tô

Theo hướng dẫn tại Công văn 7485/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu ô tô thì: Đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu, theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (tính đến ngày 01/11/2013); Thông tư số 128/2013/TT-BTC...

2020/12/14

Điều kiện kinh doanh phân phối thực phẩm chức năng

Để được phân phối thực phẩm chức năng nhập khẩu, cơ sở cần có các điều kiện sau:   - Cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm. - Cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế....

2020/12/14

Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, buôn băng xăng dầu bạn cần đáp ứng và tiến hành những điều kiện, thủ tục như sau:   1. Bạn phải thành lập công ty, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân (tư cách pháp nhân)...

2020/12/14

Tư vấn thủ tục kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu

Để Quý khách kinh doanh hàng mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam, Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn tiến trình thực hiện công việc như sau: Bước 1:          Thành lập Công ty Để tạo tiền đề cho việc kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu, Quý khách cần...