Quảng cáo

2020/12/14

Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo 2012, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được quy định như sau:   1. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn...

2020/12/14

Điều kiện thực hiện quảng cáo

Theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo, điều kiện thực hiện việc quảng cáo được quy định như sau:   1. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Quảng cáo cho các loại sản...