GIẤY PHÉP

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép con

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ XIN GIẤY PHÉP CON   Đối với một số ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, để thành lập và hoạt động hợp pháp, các Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh được thể hiện thông qua các...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Tư vấn xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là một trong những dịch vụ mà Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp cho Khách hàng. Dịch vụ này...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn và đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử

Dịch vụ tư vấn và đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến

Dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho cộng đồng, doanh nghiệp cần tiến hành xin Giấy phép mạng xã hội trực tuyến tại Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định....