Giấy phép

Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ

2020/12/14

Theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/01/2011 và các văn bản pháp luật có liên quan thì việc thành lập, hoạt động Trung tâm tin học, ngoại ngữ được thực hiện thông qua hai bước:

Bước 1.Thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm tin học, ngoại ngữ:

1.      Điều kiện thành lập Trung tâm tin học, ngoại ngữ:

–         Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của tỉnh, thành phố nơi thành lập Trung tâm;

–         Đề án thành lập Trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm.

–         Giám đốc Trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập Trung tâm công nhận. Giám đốc Trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

2.      Hồ sơ thành lập Trung tâm tin học, ngoại ngữ gồm:

–         Tờ trình xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ/Trung tâm tin học/Trung tâm ngoại ngữ – Tin học (Trung tâm có thể thực hiện cả hai chức năng);

–         Đề án thành lập Trung tâm gồm các nội dung sau:

o   Tên Trung tâm, loại hình Trung tâm, địa điểm đặt Trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm;

o   Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

o   Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

o   Cơ sở vật chất của Trung tâm;

o   Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

o   Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc Trung tâm.

–         Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của Trung tâm.

–         Một số giấy tờ khác theo quy định của chính quyền địa phương quản lý (nếu có).

Sau khi nộp Hồ sơ tại UBND tỉnh, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được uỷ quyền), các cơ quan này sẽ kiểm tra, thẩm định và ban hành quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học khi hồ sơ đủ điều kiện.

 

Bước 2.Thực hiện thủ tục hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, tin học

1.      Điều kiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học:

–         Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

–         Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

–         Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

–         Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

–         Được cơ quan có thẩm quyền cho phép (Kết quả bước 1).

2.      Hồ sơ xin hoạt động Trung tâm ngoại ngữ, tin học:

–         Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc Trung tâm ký tên, đóng dấu;

–         Quyết định thành lập Trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp (Kết quả bước 1).

–         Nội quy hoạt động của Trung tâm;

–         Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

–         Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

–         Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

–         Các quy định về học phí, lệ phí;

–         Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

–         Các tài liệu chứng minh khác.

Sau khi nộp đủ Hồ sơ tại Sở Giáo dục và đào tạo, cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định thực tế và cấp giấy phép đào tạo, bồi dưỡng cho Trung tâm nếu Trung tâm đủ điều kiện hoạt động.

 

Trên đây là tư vấn pháp lý ban đầu của Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước về việc thành lập và hoạt động Trung tâm ngoại ngữ tin học.

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 332 Lương Thế Vinh, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà HHB, KĐTM Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.223.779

Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 408, Đơn nguyên 1, Tòa nhà F4, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266