TRANH TỤNG HÌNH SỰ

2020/12/12

VPLS An Phước đồng hành cùng người dân đi tìm công lý

VPLS AN PHƯỚC ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN ĐI TÌM CÔNG LÝ Hiện nay, thông qua các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, chúng ta được biết về nhiều vụ việc phạm tội xảy ra gần như hàng ngày ... Các vụ phạm tội này được công...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn, tranh tụng hình sự

Sự tham gia của luật sư ở các giai đoạn tố tụng không chỉ đảm bảo quyền bào chữa được Hiến định mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều tra, truy tố và xét xử của các Cơ quan tiến hành tố tụng. Việc bào chữa trong vụ án hình...

2020/12/12

Dịch vụ Luật sư tranh tụng dân sự và hình sự

Theo quy định của pháp luật, phạm vi hành nghề của Luật sư trong lĩnh vực tham gia tố tụng được quy định như sau: - Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo...