TRANH TỤNG DÂN SỰ

2020/12/12

Dịch vụ Luật sư tranh tụng hình sự và dân sự

Theo quy định của pháp luật, phạm vi hành nghề của Luật sư trong lĩnh vực tham gia tố tụng được quy định như sau: - Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo...

2020/12/12

Những công việc Luật sư sẽ giúp bạn khi xảy ra tranh chấp

Hiểu theo nghĩa thông thường, tranh chấp là sự bất đồng giữa hai hay nhiều bên trong một hoặc một số quan hệ xã hội cụ thể. Thực tế, ít ai mong muốn được trở thành một bên của tranh chấp nào đó nhưng bởi rất nhiều nguyên nhân, tranh...