Y tế

2020/12/14

Tư vấn về điều kiện và thủ tục xin giấy phép hoạt động của bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn về điều kiện và thủ tục xin Giấy phép hoạt động của Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ như sau:   I.         Điều kiện thành lập Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Theo quy định tại Thông...

2020/12/14

Tư vấn thủ tục để người lao động nước ngoài là Bác sỹ làm việc tại Việt Nam

Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn các thủ tục cần thiết để người lao động nước ngoài là Bác sỹ làm việc tại Việt Nam như sau: Để người lao động nước ngoài làm việc là Bác sỹ tại các Bệnh viện, Phòng khám tại Việt Nam, người...

2020/12/14

Điều kiện thành lập Phòng khám chuyên khoa

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011, điều kiện thành lập Phòng khám chuyên khoa bao gồm:   1. Cơ sở vật chất: a) Xây dựng và thiết kế: - Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; - Xây dựng chắc...

2020/12/14

Điều kiện thành lập Phòng khám đa khoa

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011, muốn thành lập Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau: 1. Quy môt: a) Có 03 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi; b) Phòng cấp cứu; c) Buồng tiểu phẫu; d)...

2020/12/14

Điều kiện thành lập Bệnh viện

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế thì điều kiện để thành lập Bệnh viện bao gồm:   1. Quy mô bệnh viện: a) Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh trở lên; b) Bệnh viện chuyên khoa,...