Tranh tụng hình sự

2020/12/14

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hình sự

( Chi tiết bộ luật Tố tụng hình sự tại đây: 19/2003/QH11 ) ( Mẫu đơn kháng cáo tham khảo ) 1.Những người có quyền kháng cáo: (Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự) - Bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ. - Người bị hại và người đại diện hợp pháp của...