Đầu tư

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài

2020/12/14

THƯ TƯ VẤN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 

Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn điều chỉnh Dự án 100% vốn nước ngoài bằng cách thức mở rộng thêm quy mô về vốn, diện tích và ngành nghề kinh doanh như sau:

Việc điều chỉnh dự án đầu tư luôn được Chính phủ Việt Nam khuyến khích và chú trọng kể từ khi Luật Đầu tư 2005 ra đời cũng như khi Việt Nam Gia nhập WTO vào năm 2007.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, các Dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh gồm:

–        Dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

–        Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

–        Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

Như vậy, có thể khẳng định việc điều chỉnh Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong mọi trường hợp đều phải thực hiện thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư hoặc Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP, khi điều chỉnh dự án đầu tư (mở rộng quy mô về vốn, ngành nghề, địa điểm), tuỳ từng trường hợp mà Dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện Đăng ký điều chỉnh đầu tư và Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

 

1. Trường hợp phải Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

–        Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh dự án đó có vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Cần kiểm tra Dự án này ngoài lĩnh vực may mặc thì có đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối để xác định thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

–        Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

–        Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

–        Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 

2. Trường hợp phải Thẩm tra điều chỉnh Dự án đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

–        Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, Dự án này sau khi điều chỉnh thoả mãn một hoặc cả hai điều kiện sau:

+       Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và/hoặc;

+       Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Cần kiểm tra Dự án này ngoài lĩnh vực may mặc thì có đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối để xác định thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

(Việc thoả mãn một hoặc hai điều kiện trên sẽ liên quan đến thủ tục thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định 108/2006/NĐ-CP).

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

–        Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

–        Văn bản giải trình điều kiện mà dự án phải đáp ứng;

–        Văn bản báo cáo những thay đổi so với dự án đang triển khai;

–        Văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

–        Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn pháp lý ban đầu của Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước về việc điều chỉnh Dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Rất mong hợp tác với Quý khách hàng.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 332 Lương Thế Vinh, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà HHB, KĐTM Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Hotline: 0904.223.779

Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 408, Đơn nguyên 1, Tòa nhà F4, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266