HỢP ĐỒNG

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng

2020/12/12

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư
Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:
 – Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
 – Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn hợp đồng và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 – Cử  (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán soạn thảo hợp đồng;
 – Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
 – Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
 – Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
 – Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 – Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác của hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…
Dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng bao gồm các Hợp đồng sau:
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo mật…
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
 – Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
 – Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khách hàng yêu cầu.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Khách hàng!
CÔNG TY LUẬT TNHH AN PHƯỚC

Địa chỉ: Tòa nhà HHB, KĐTM Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

Hotline: 0904223779

Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 408, Đơn nguyên 1, Tòa nhà F4, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266