VĂN BẢN

2020/12/14

Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Lao động - Tiền lương Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành 14/03/2014 Ngày có hiệu lực 01/06/2014

2020/12/14

Công văn giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3609 /TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế....

2020/12/14

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2014

Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn Theo Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các...

2020/12/14

Tổng hợp văn bản mới có hiệu lực từ tháng 4/2014

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Khi phát hiện hành vi vi phạm về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đơn vị quản lý phải yêu cầu dừng ngay các hành vi vi phạm. Đây...