TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/12

Dịch vụ tách Công ty

Tư vấn tách Công ty Công ty TNHH, Công ty cổ phần (công ty bị tách) có thể tách để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách) bằng cách chuyển một phần tài sản, một phần quyền và nghĩa vụ của công...

2020/12/12

Dịch vụ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

Dịch vụ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội Văn phòng Luật sư An Phước cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội cho Khách hàng có nhu cầu. Khách hàng muốn thành lập Chi nhánh tại Hà Nội cần cung cấp cho Chúng tôi...

2020/12/12

Dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần

Dịch vụ tư vấn và thành lập công ty cổ phần Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội cho Khách hàng có nhu cầu. Nội dung dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cổ phần của Chúng tôi...

2020/12/12

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên Trước khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, Khách hàng nên nắm được một số quy định về tổ chức quản lý, hoạt động của loại hình doanh nghiệp này. Việc này sẽ giúp Khách hàng gặp...

2020/12/12

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty TNHH một thành viên cho Khách hàng tại Hà Nội. Sử dụng dịch vụ này, Khách hàng sẽ được tư vấn mọi vấn đề cần thiết cho...

2020/12/12

Dịch vụ chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên

Dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi loại hình thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần. Việc chuyển đổi được tiến hành theo một trong các phương thức sau đây:...