TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/12

Dịch vụ thành lập Công ty con

Dịch vụ thành lập công ty con Các doanh nghiệp có thể thành lập công ty con trực thuộc để kinh doanh trong từng lĩnh vực cụ thể. Công ty con có thể được tổ chức theo một trong các mô hình sau đây: Mô hình công ty TNHH một thành viên...

2020/12/12

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số Công ty cùng loại (gọi là Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một Công ty khác (gọi là Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty nhận...

2020/12/12

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là công việc cần thiết phải tiến hành khi có thay đổi về số lượng thành viên, cổ đông hoặc thay đổi về chiến lược, quy mô của doanh nghiệp. An Phước với các luật sư có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn...