TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/14

Quy trình, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. PHÂN LOẠI DỰ ÁN: a. Dự án không phải đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu...

2020/12/14

Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ

Theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/01/2011 và các văn bản pháp luật có liên quan thì việc thành lập, hoạt động Trung tâm tin học, ngoại ngữ được thực hiện thông qua hai bước: Bước 1.Thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm tin...

2020/12/14

Tư vấn điều kiện thành lập và hoạt động trường mầm non tư thục

THƯ TƯ VẤN CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC   Kính gửi: Quý khách,   Theo đề xuất của Quý khách, Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn các điều kiện cần thiết để thành lập và hoạt động trường mầm non...

2020/12/14

Tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động du học

THƯ TƯ VẤN VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC   Theo quy định Quyết định số 05/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập ngày 15/01/2013, để hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Quý...

2020/12/14

Tư vấn thủ tục xin cấp thẻ Apec (thẻ ABTC)

TƯ VẤN THỦ TỤC XIN CẤP THẺ APEC (THẺ ABTC) Văn phòng Luật sư An Phước trân trọng hướng dẫn thủ tục cho Quý Khách có nhu cầu xin cấp thẻ ABTC tại thành phố Hà Nội (vui lòng xem lưu ý cuối Thư tư vấn) như sau: I.         Căn cứ...

2020/12/14

Tư vấn thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn điều kiện và hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau   I.                   VĂN BẢN PHÁP LÝ: a.      Luật Du Lịch b.      Nghị định 92/2007/NĐ-CP c.      Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP d.      Thông tư 89/2007/TT-BVHTTDL...