TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/14

Thủ tục, Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Theo quy định của Thông tư 33/2010/TT-BCA hướng dẫn các điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT thì: I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT: 1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và...

2020/12/14

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (Metanol)

Theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất: I.                  ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT: -                     Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa...

2020/12/14

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

* CĂN CỨ:   -         Thông tư 01/2013/TTLT-BCA-BNG: sửa đổi, bổ sung TTLT 04/2002, TTLT 01/2007 và ban hành mẫu biểu mới; -         Văn bản hợp nhất 02/2014/VBHN-BCN: hợp nhất các văn bản trên. -         Thông tư 192/2012/TT-BTC về lệ phí   I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ:...

2020/12/14

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự, thương mại

( Chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự tải về tại đây : 24_2004_QH11 ) 1. Người có quyền kháng cáo: (Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự)   - Đương sự, người đại diện hợp pháp của họ   - Cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

I. NHỮNG TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự) 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có...

2020/12/14

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. NHỮNG TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 31 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao...